หนังสือเสียงเดซี่

         หนังสือเสียงเดซี่ คือหนังสือระบบ อิเล็กโทรนิกส์ ที่มีผู้อ่านบันทึกเสียงไว้แล้วทั้งเล่ม แล้วนำมาแปลงเป็นระบบดิจิทัล และบีบอัดให้มีขนาดความจุเล็กลงเพื่อบรรจุลงในแผ่นดิสก์แผ่นเดียว เรียกว่าหนังสือเสียงเดซี่ ซึ่งองค์ประธานมูลนิธิราชสุดาทรงพระกรุณาให้เป็นบริการ แก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านการมองเห็น การอ่านของผู้สูงอายุ และผู้ประสงค์จะฟังเสียงแทนการอ่าน

         ในปัจจุบันห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตน์ มีหนังสือเสียงเดซี่ที่พร้อมให้บริการมากกว่า ๑,๐๐๐ รายการ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหรืออาจทดลองฟังเสียงตัวอย่างได้จากระบบของเรา โดยตรง หรือติดต่อสั่งซื้อไว้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ตามรายละเอียดในรายการที่ได้แจ้ง ไว้ ในราคาพระราชทาน แผ่นละ ๕๐ บาทถ้วน ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าหนังสือจะมีความยาวกี่ชั่วโมงก็ตาม


รายชื่อหมวดหมู่หนังสือเสียงเดซี่    ค้นจากชื่อหนังสือ :