เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย คือ เครื่องดนตรีที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไทย โดยประกอบไปด้วย


ประเภทเครื่องดนตรี

เครื่องดีด

จะเข้

เครื่องดีด เป็นเครื่อง ดนตรีที่ใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สายแล้วเกิดเสียงดังขึ้นสิ่งที่มี สายสำหรับดีด ปัจจุบันนิยมเล่นกันอยู่ไม่กี่ชนิด คือ กระจับ พิณและจะเข้ เครื่องมือประเภทนี้มีกำเนิดจากประเทศทางตะวันออกคือบรรดาประเทศในทวีป เอเชีย แล้วประเทศทางตะวันตก คือ บรรดาประเทศในทวีปยุโรปจึงได้นำไปดัดแปลง สร้างเครื่องดนตรีในประเภทเดียวกัน

รายชื่อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด


เครื่องสี

ซอสามสาย

เครื่องสี เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เส้นหางม้าหลาย ๆ เส้นรวมกันสีไปมาที่สายแล้วเกิดเสียงดังขึ้น มีอยู่ ๓ ชนิดคือซอสามสาย ซออู้ และซอด้วง

รายชื่อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี


เครื่องตี

ทะโมน

เครื่องตี เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้มือหรือไม้ตีแล้วเกิดเสียงดังขึ้น มีทั้งแบบที่ทำด้วยไม้ ทำด้วยโลหะ และทำด้วยหนัง

รายชื่อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี


เครื่องเป่า

ขลุ่ยเพียวอ้อ

เครื่องเป่า เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ปากเป่าลมเข้าไปในสิ่งนั้นแล้วเกิดเสียงดังขึ้นได้แก่ขลุ่ยชนิดต่างๆปี่ชนิดต่างๆและแคนเป็นต้น

รายชื่อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า