บทความดนตรีไทย


        Music Literature รวบรวมงานที่ทรงคุณค่าต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งเป็นรายการต่างๆดังนี้

 • วิทยานิพนธ์
 • บทความดนตรีไทย
           สยามสังคีตโดย นพ.พูนพิศ อมาตยกุล จากหนังสือพิมพ์ “สยามรัฐ” รายวัน ตั้งแต่ฉบับวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘) แบ่งแยกตามประเภทเรื่อง จาก ๘๗๗ เรื่อง ได้แก่
            ๑. พระราชวงศ์กับดนตรีไทย ๑๔๑ เรื่อง
  •  
   • พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับเพลงไทย
   • เพลงปลาทอง 3 ชั้น เพลงอำลาของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6
   • เพลงไทยในงานอุทยานสโมสร
   • การบันทึกแผ่นเสียงเพลงไทยครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2471
   • เพลงไทยดำเนินดอย พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
   • เพลงตับคาวี แผ่นเสียงร่องกลับทาง
   • ลาวดวงเดือน เพลงโปรดปรานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
   • ซอสามสายในราชวงศ์จักรี
   • บทเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ
   • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
   • เพลงเขมรไทรโยค
   • เปียโนกับเพลงไทยแท้
   • เจ้าจอมมารดาวาด ผู้ขับร้องเพลงกล่อมพระบรรทมรัชกาลที่ 5
   • คุณเฒ่าแก่จีบ ครูสอนขับร้องเพลงไทยในวังหลวงสมัยรัชกาลที่ 5
   • พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ
   • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย
   • คณะนารีศรีสุมิตร วงเครื่องสายผสมเปียโนหญิงวงแรกของประเทศไทย
   • พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา เจ้าของวงมโหรีเครื่องสายหญิงแห่งพระราชวังสวนสุนันทา
   • วงดนตรีวังบางขุนพรหม
   • "แผ่นเสียงของราชบัณฑิตยสภา"งานระดับชาติที่ไม่มีเหลือเพราะภัยสงคราม
   • คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี (เยี่ยม สุวงศ์) นักร้องในราชสำนักสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   • ม.ร.ว.จำรัสศรี สนิทวงศ์ นักสีซอด้วงฝีมือดีแห่งราชสำนักสมเด็จพระปิยมหาราช
   • "หม่อมมาลัย" นักร้องเสียงเสนาะ ดาราละครดึกดำบรรพ์ของวังบ้านหม้อ
   • เพลงตับเรื่องเงาะป่า ตอนนางมือซัง-วังคอน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5
   • พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดระนาดเหล็ก

           ๒. ศิลปินนักดนตรีชาวบ้าน ๑๑๘ เรื่อง
           ๓. เพลงและงานดนตรีไทย ๔๓๖ เรื่อง
           ๔. ศิลปิน เพลง งานดนตรีสากล ๑๘๒ เรื่อง
 • ประวัติบุคคลและผลงาน
 • วิเคราะห์เพลง
 • หัวข้องานวิจัย

 • สยามสังคีตโดย นพ.พูนพิศ อมาตยกุล


           จากหนังสือพิมพ์ “สยามรัฐ” รายวัน
  ตั้งแต่ฉบับวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒
  ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘)
  แบ่งแยกตามประเภทเรื่อง จาก ๘๗๗ เรื่อง ได้แก่

  ๑. พระราชวงศ์กับดนตรีไทย ๑๔๑ เรื่อง
  ๒. ศิลปินนักดนตรีชาวบ้าน ๑๑๘ เรื่อง
  ๓. เพลงและงานดนตรีไทย ๔๓๖ เรื่อง
  ๔. ศิลปิน เพลง งานดนตรีสากล ๑๘๒ เรื่อง