สาระน่าดูทรงดนตรีไทย ณ กรุงปารีส 20 พ.ค. 2525

Sample Clip -โหมโรงมหาราช

Auto start

Sample clip2 -อกทะเลสามชั้น

Self start + Advertising

Sample Clip3 -แขกลพบุรี สามชั้น

Self start + Advertising

Sample Clip4 -Allouette

Self start + Full screen Advertising

.