เพลงไทยเดิม

  ชื่อเพลง เวลา เนื้อร้อง ฟัง
1 เต่าเห่ 11:04
2 เต่ากินผักบุ้ง 09:50
3 ไทยดำเนินดอย 14:08
4 ขึ้นพลับพลาและแขกบรเทศ 09:05
5 คลื่นกระทบฝั่ง 05:43
6 พัดชานางนาคและขึ้นพลับพลา 11:11
7 ลมพัดชายเขา กล่อมนารีและสร้อยเพลง 14:53
8 สมิงทองจำปานารี 2 ชั้น 11:41
9 อกทะเล 3 ชั้น 12:40
10 พระอาทิตย์ชิงดวง 07:32
11 ถวายพระพรสมเด็จพระเทพ 10:51
12 แขกปัตตานีหรือห่วงอาลัย 07:44
13 ปลาทองเถา 17:05
14 ลาวเล็ก 07:35
15 ตับชมชวนขวัญ 41:03
16 ไอยราชูงวงเถา 12:40

 

เพลงไทยสากล

  ชื่อเพลง เวลา เนื้อร้อง ฟัง
1 ส้มตำ 03:08
2 ไม่ลืม 03:28
3 ไปไกล 03:16
4 โลกปัจจุบัน 03:20
5 นกขมิ้น 04:16
6 รักร้าง 04:13
7 หวนคิด 03:35
8 หนาว 03:12
9 รัก 03:09
10 อาทร 03:51
11 ฟังเพลงกวี 04:02
12 ปิตุเรศมารดร 04:18